SİTEMİZDE GÖRÜNEN REKLAMLARIN SİTEMİZLE İLGİSİ YOKTUR... İSTEĞİMİZ DIŞINDA OTOMATİK ÇIKMAKTADIR...

   
 
  AĞAÇÖREN

 

1-İLÇENİN GENEL OLARAK TANIMI    :
 
         a) Tarihi      :
 
         Ağaçören İlçesi M.Ö.III.ve IV.YY.Hititler  zamanında yerleşim alanı olarak kullanılmış olup,daha sonraları Bizanslılar zamanında Kapadokya bölgesi içinde kalmıştır. Bu zamanlara ait bölgeler İlçe sınırları içinde kalan Taşkale ve Kilise mevkiinden çıkan bulgulardan elde edilmiştir.
         Türklerin Anadolu ya yerleşmeleri ile beraber bu bölgede Oğuzların Peçenek koluna mensup Türkmenler XII.YY’dan itibaren yerleşmeye başlamışlardır ve Anadolu Selçuklularına bağlı olarak kalmışlardır. Bu devletin yıkılması ile  bölgeye Karamanoğulları hakim olmuşlar ve daha sonra Kadı Burhanettin Beyliği hakimiyeti altında bulunmuşlardır.
         Bölgenin ismi  Osmanlı Devleti zamanında XV.YY’da Fatih döneminde PANLI  olarak geçmiştir. Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra bölge düşman işgaline uğramamıştır. Fakat, işgal altında bulunan bölgelerden PANLI’ya çok sayıda göç olmuştur.
         İlçemiz1961 yılına kadar PANLI adıyla anılmış,daha sonra ismi AĞAÇÖREN olarak değiştirilmiştir. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine bağlı bir Kasaba iken 15.06.1989 tarih ve 3578 Sayılı Kanun ile İl olan Aksaray’a İlçe olarak bağlanmıştır.
 
         b) Coğrafi Yapısı    :
 
         Ağaçören İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünün güneyinde yer almaktadır. Kuzeyinde Sarıyahşi İlçesi, Doğusunda Ortaköy İlçesi Güneyi Aksaray Merkez İlçesi ve Batısı ise Şereflikoçhisar İlçesi sınırları ile çevrilidir.
         İlçenin toplam yüzölçümü 385.000 hektar olup,rakımı ortalama 1100 M’dir. İlçenin yerleşim alanı Plato durumundadır. Güney ve Doğu bölümleri yörenin volkanik dağları olan  Ekecik ve    Hasandağı volkan küllelerinin soğuyarak  sertleşmesiyle oluşan yumuşak (Yörede kefek taşı denen) kayalarla kaplanmıştır.  Genelde toprak yapısı kumlu,kireçli ve çoraktır. İlçemiz konum olarak gelişmeye elverişli bir yerdedir.
         Dalgalı bir görünüm arz eden toprakları üzerinde hakim bitki örtüsü Bozkır(Step) bitki örtüsü ile kaplıdır .Bu bitkiler Geven,Çakır dikeni,Kekik, Borcak vs .ağaç türü bitkiler ise küçük akarsu boylarında yetişen Söğüt,kavak iğde ağaçlarıdır.
         İlçenin belli başlı tek akarsuyu Güney Batısında bulunan Peçenek Özü Çayıdır. İlçenin bir çok deresi mevcut olup,üzerinde göletler yapılmış ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Belli başlı dereleri Kiliseözü, Çelikgöl Camili ve Kederli dereleridir.
         İklimi karasal olup,kısa geçen yazlar sıcak ve kurak,uzun geçen kışlar ise oldukça  soğuktur. Yağan kar ve yağmurlar taşkın ve sel gibi afetlere sebebiyet vermektedir. İlçenin batısı genelde diğer bölgelere oranla ılık verutubetlidir. Bunun nedeni iseİç Anadolu Bölgesinin en büyük  gölü olan Tuz Gölü ve Hirfanlı barajına yakın olmasındandır.
 
          c) Nüfus Durumu     :
         
           2000 yılı nüfus sayımına göre İlçemizin 15869 nüfusu   olup 4983 kişisi İlçe merkezinde 10 886 kişisi ise Kasaba ve Köylerde yaşamaktadır.İlçe Merkezinin mevcut nüfusunun 2 479 erkek 2 504’i kadın dır. Kasaba ve köylerde 5 067 erkek, 5 819 si kadındır.
           İlçemiz büyük İl ve İlçelere büyük oranda göç vermekte ve İlçe nüfusunda büyük oranda azalma göstermektedir.
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre ilçemiz Merkez, Kasaba ve Köylerinin 2007 Nüfus Sayımı Resmi sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇESİ GENEL TOPLAMI: 11.870


AĞAÇÖREN İLÇE MERKEZİ : 4.005


CAMİLİ KASABASI: 1.955
Belediye teşkilatı olmayan yerleşim yerlerinin nüfusu (KÖYLER)

ABALİ 199
ABDİUŞAĞİ 115
AHİRLİ 249
AVŞAR 251
ÇATALÇEŞME 133
DADİLAR 124
DEMİRCİLİ 144
GÖLLÜ 287
GÖYNÜK 84
GÜZELÖZ 237
HACİAHMETLİDAVUTLU 149
HACİAHMETLİTEPEKÖY 382
HACİİSMAİLLİ 151
HÜSREVKÖY 176
KAŞİÇALİK 64
KEDERLİ 609
KİLİÇLİ 112
KİRİMİNİ 473
KURTİNİ 165
KÜTÜKLÜ 226
OYMAAĞAÇ 96
SARİAĞİL 256
SARİHASANLİ 256
SOFULAR 207
YAĞMURHÜYÜĞÜ 256
YENİCE 158
YENİŞABANLİ 351
 
        
         İlçemize 27 köy,1 kasaba ile İğdeli, Hüsrev,  Karapınar ve koçaklar  mezraları olmak üzere 4 mezra bağlıdır.
          İlçe Nüfus Müdürlüğü 12.12.1989 tarihinde kurulmuş olup,1 Müdür, 2 V.H.K.İşl. 1 Sözleşmeli ve 1 hizmetli ile hizmet vermektedir.
   
           d. İdari Durumu:
          
               İlçemiz 1936 yılına kadar Ankara İli Ş.Koçhisar İlçesine bağlı Nahiye iken 1953-1959 yılları arasında Adliye ve Nüfus Teşkilatı ile 1957 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.
          1989 yılında 15 HAZİRAN 1989 Tarih ve 3578 Sayılı Kanun ile İlçe olmuş ve aynı Kanun ile İl olan Aksaray’a bağlanmıştır.
          İlçemize bağlı Camili köyü 9 TEMMUZ 1992 tarih ve 21279 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 92/40388 Sayılı Kararla Belediye olmuş ve 27 MART 1994 tarihinde ilk seçimler yapılarak Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Bağlı köyler genelde orta büyüklükte olup,İlçe Merkezine ve birbirlerine oldukça yakındır.        
        
          e.Sosyal Durumu   :
 
          1-Konut Durumu :
 
          İlçe olduktan sonra konut durumunda bir hayli gelişme olmuştur. Modern denilebilecek tarzda  çok katlı binalar yapılmıştır,  yapılmaya  devam edilmektedir.
Fakat  İlçemizde yinede konut sıkıntısı çekilmektedir. İlçede eski taş ve kerpiç yapı konutlar bir hayli fazla olup,köylerde böyle yapıların zaman zaman yapıldığı görülmektedir. İlçe merkezinde imar planı sayesinde planlı bir (18 Uygulaması) sağlanırsa şehirleşmede bir gelişme görülebilir. Belediye kendi imkanları ile alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürmektedir      
 
          2-Sosyal Yaşantı :
 
          İlçe Merkezi başta olmak üzere genelde İlçe olduktan sonra sosyal durumda bir değişiklik görülmüştür. İlçe merkezi ile köyler arasındaki ilişkilerin artmış olmasına rağmen nüfusun az oluşundan sosyal aktivitelere arzu edilen seviyede ulaşılamamıştır.
Halkımız gelenek ve göreneklerine bağlıdır. İlçe halkında düğün ve ölüm gibi olaylarda büyük bir yardımlaşma örneği görülür. Bayramlar   Anadolu ya mahsus bayramlaşma şekli olan küçüklerin büyükleri ziyaretleri,komşular arasında bayramlaşma şeklinde  geçmektedir.
         1989 yılında yeni ilçe olmasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gelen memur aileleri ilçenin sosyal yaşantısının gelişmesinde ve hareketlenmesinde bir etken olmuşlardır.
 
         3-Sosyal Tesisler :
 
         İlçede 1 adet futbol sahası,okul bahçelerinde 3 adet voleybol ve basketbol sahası kurulmuştur. Bunun yanında Öğretmen ve memurların toplandığı bir öğretmen evi ile dışardan gelen görevliler için öğretmen evinde 5, Malmüdürlüğü lojmanında 1, P.T.T .Hizmet binasında da 2 adet misafirhane bulunmaktadır.
          İlçede 8 kıraathane, 1 adet 15 yataklı otel, 5 adet lokanta, 3 adet fırın, lokantalarla beraber 2 adet etli ekmek ve pide fırını bulunmaktadır. 
          İlçe genelinde 6 adet akaryakıt istasyonu ile İlçe Merkezinde 17, köylerde de 15 olmak üzere toplam 32 bakkal ve market bulunmaktadır. Haftanın her Çarşamba günü halk pazarı kurulmaktadır.
 
         4-İş ve Çalışma Hayatı :
 
         İlçe halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu arada ticaretle uğraşanlar İlçe olduktan sonra artmıştır. Bunun yanında yurt dışında çalışan bir çok kişi bulunmaktadır. İlçede büyük oranda işsizlik mevcuttur.   Ağaçören İlçe olduktan sonra İlçe Tarım Müdürlüğü kurularak Tarım ve hayvancılık konusunda halkımıza yardımcı olmaktadır.
 
         f)Eğitim-Kültür Tarihi ve Gelişimi  :
 
         1-Eğitim-Kültür Tarihi ve Gelişimi :
 
         İlçemizde yapılan istatistiklere göre okuma-yazma oranı % 95 olup,erkeklerin okuma-yazma oranı kadınlara oranla daha fazladır. En fazla İlkokul mezunu bulunmaktadır. İlçemiz Merkezinde 3 İlköğretim ve 1 çok programlı Lise bulunmaktadır. İlçe  Merkezinde 2 ve  bağlı biriminde 4 merkezde taşımalı sistemle eğitim-öğretim yapılmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli dallarda hizmet veren Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü mevcuttur.1 Müdür V., ve 1 hizmetli ile görev yapmaktadır.
         İlçemiz dahilinde 108 derslikli 22 okul,40 lojman mevcuttur. 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında 101  branş ve  sınıf öğretmeni ile 6 Ana sınıf olmak üzere 107 öğretmen olup, Okul Öncesi Öğrenci sayısı 85, ilk ve ortaöğretimde 1971 öğrenci olmak üzere toplam 2056 öğrenci öğrenim görmektedir. İlçemiz merkezinde  1 adet Çok Programlı Lise olup, 1 Müdür V,1 Memur ve 2 Hizmetli görev yapmaktadır.13 Öğretmen, bulunmaktadır. Lisede Genel Lise, Muhasebe ve Elektrik bölümleri olup,  218 öğrenciye 14 şubede  ve 1  Elektrik atölyesinde eğitim-öğretim vermektedir..
         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Şube Müdürü,1 Şef, 2 Memur ve 2 hizmetli görev yapmaktadır.
 
         2-Halk Eğitimi  :
 
         Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü 1 Müdür V. Ve  1 Hizmetli ile görev yapmaktadır.2005-2006 Eğitim Öğretim döneminde Merkez ve bağlı birimlerinde  1 Bilgisayar kursu ile genel kültür kursları açılmış  
        
         3-Özel Eğitim ve Öğretim :
 
         İlçemiz Merkezinde Dershane ve Özel Kurs niteliğinde Eğitim öğretim kursu bulunmamaktadır. Özel motorlu taşıt sürücü kursu uzun yıllar hizmet vermiş olup,1999 yılı içerisinde kapanarak ilçemizden ayrılmıştır.
 
         4-Basımevleri-Kitapevleri-Sinemalar ve Tiyatrolar  :
 
           Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak 3 kitapevi bulunmaktadır. Dışardan gelecek tiyatro ekipleri için tiyatro binası bulunmamaktadır. Bununla beraber Belediye düğün salonu ve Belediye Sosyal Tesisleri toplantı,konferans,tiyatro gibi etkinlikleri yerine getirecek dizaynda yapılmıştır.
 
         5-Spor ve Folklor Faaliyetleri  :
         İlçemizde spor oldukça ilgi görmektedir. Buna rağmen yeterli seviyede tesis bulunmamaktadır. İlçemizde Ağaçören Spor adı altında amatör kümede top oynayan bir futbol takımı bulunmaktadır.
 
           g) Ekonomik Durumu  :
 
         1-Ekonomik Hayatın Tarihi ve Gelişimi  :
 
         İlçe ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. İlçemizde tarım modern araç ve gereçlerle yapılmaktadır. Tarım bitkileri içinde buğday,arpa,nohut,fasulye ve şeker pancarı ticari amaçla ekilmektedir.  Meyve ve sebzecilik ise halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Tarımda dekar başına alınan ürün miktarı düşüktür. Son zamanlarda alınan tedbirlerle üretimin artırılması sağlanmıştır.
 
         2-Sanayi   :
 
         İlçemizde sanayi mevcut olup,fazla gelişmemiştir. Bunun nedeni ise İlçe dahilinde  fabrika, inşaat, otoyol ve doğal kaynakların bulunmamasıdır. Bununla birlikte İlçenin tarım ekonomisine dayalı bir tarım araç ve gereçleri yapımının başı çektiği bir sanayi azda olsa gelişme göstermektedir. İlçede bu alanda faaliyet gösteren 40 kadar esnaf ve sanatkar bulunmaktadır.
 
         3-Hayvancılık:
 
         İlçede hayvancılık küçük baş,büyük baş ve kümes hayvancılığı olarak yapılmaktadır. İlçemizde 5616 Büyükbaş, 22034 küçükbaş,18692 kanatlı  hayvan bulunmaktadır. İnek, koyun, tavuk, hindi gibi hayvanlar çokça yetiştirilmektedir. Bu hayvanların çoğu halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Ticari amaçlı azda olsa büyük baş hayvancılığı yapılmaktadır. Son zamanlarda ithal edilen inekler sayesinde süt veriminde belirli bir artış olmuş,sade yem girdisinin pahalı oluşu üretimde düşüş görülmüştür. Üretimin artırılması için slaj yapımı başlatılmıştır.
 
         4-Kooperatifler ve Bankalar  :
 
         İlçemiz Merkezinde ve Hüsrev köyünde 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerimizin hizmetinde bulunmaktadır.
         Ağaçören Tarım Kredi Kooperatifi 1946 yılında kurulmuş olup, 560 ortağı olup, 13 köye hizmet vermektedir. Taahhüt edilen sermayesi 35 YTL, ödenmiş sermayesi 65.000 YTL, Özkaynakları 150.000.YTL  2003   Yılı içerisinde  kar yapmıştır.
         İlçe Merkezinde 1 adet T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır. Diğer Banka Şubeleri bulunmamaktadır. Bu banka halkın ve memurların bankacılık hizmetine cevap vermeye çalışmaktadır.
         İlçemizde Çarşamba günleri Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Konya gibi İller ile Ortaköy, Sarıyahşi, Ş.Koçhisar gibi komşu İlçelerin esnaflarının mallarını sattığı halk pazarı kurulmaktadır. Halkın bir çoğu ihtiyaçlarını bu pazardan karşılamaktadır.
          
          h) Ulaşım ve Altyapı Durumu  :
 
         1-Elektrik,Su ve Kanalizasyon Hizmetleri  :
 
         İlçemizde elektriksiz birim bulunmamaktadır. Medaş İşletme Bakım Şefliğinde 1 İşletme Şefi, 3 Teknisyen, 1 Ustabaşı ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi görev yapmaktadır. Bünyesinde 2 adet kurum aracı bulunmaktadır.
         İlçe genelinde toplam 5162 abone 65 Adet trafo, Toplam Güç 5230, Alçak Gerilim Direk Adedi 4128 Hat Uzunluğu 190, Orta Gerilim Direk Adedi 789 Hat Uzunluğu 135, Müşterek Direk adedi 338 dir.
         2003 yılında Ortaköy’den başlayarak Kırımini köyünde son bulan Orta Gerilim enerji nakil hattının bakım ve onarımı yapılarak tamamlanmıştır.
         Sofular gurup köylerinin orta gerilim hatlarının bakım ve onarımı tamamlanmıştır.
         K.Çalıklar köyünün alçak gerilim bakım ve onarımı tamamlanmıştır.
         Yağmurhüyüğü, Karapınar yaylası, Yağmurhüyüğü İğdeli yaylası alçak gerilim şebekesi  müteahhit firma tarafından tamamlanmıştır.
         Güzelöz köyünün alçak gerilim şebeke yenilemesi çalışmaları tamamlanmıştır.
         Kütüklü-Sarıhasanlı, Abalı,H.İsmailli,Abdiuşağı,Hüsrev köylerinin alçak gerilim şebeke bakım ve onarımı tamamlanmıştır.
         H.İsmailli, Abdiuşağı, Çatalçeşme, Yeniceköy, Yağmurhüyüğü, Oymaağaç ve K.Çalıklar köylerinde bulunan 125 watt sokak aydınlatma armatürleri 11x2 watt yeni armatürlerle değiştirilmiştir.
         İlçemize açılan yeni yollar dolayısıyla yol ortasında kalan alçak ve orta gelirim müşterek direkleri belediye ile yapılan çalışmalarla yerleri değiştirilmiş olup,bu çalışmalar aralıklarla devam etmektedir.
         Camili kasabası ve köylerimizde saat mühürleme ve elektrik saatlerinin  şirket elemanları tarafından kolay okunabilmesi için dışarı alma çalışmaları tamamlanmıştır
         Suyu olmayan yerleşim birimi olmamakla beraber şebeke yetersizliğinden su sıkıntısı çeken köylerimiz mevcuttur. İlçemize bağlı köylerde kanalizasyonu olan birim yoktur.  İlçe merkezinin kanalizasyonu ise kısmen tamamlamış olup çalışmalara devam edilmektedir.
 
2-Kara Yolları ve Köy Yolları    :
 
         İlçemizin 201 Km. yol ağı olup,bu yolların tamamı asfalttır.2004 ve 2005 yılları içerisinde peçenek güzergahındaki Ağaçören Aksaray yolu genişletme ve asfalt çalışmaları yapılmış olup, Trafiğe açılmıştır. 2006 yılı içerisinde Sarıyahşi-Ağaçören ve Ortaköy yolu genişletme ve asfalt çalışmaları yapılacaktır. İlçemizin Aksaray  İl Merkezine uzaklığı 79 Km olup,asfalt yoldan ulaşım sağlanmaktadır. İlçemizin Ortaköy İlçesine uzaklığı 23 Km,Sarıyahşi İlçesine uzaklığı 18 Km, Şereflikoçhisar İlçesine uzaklığı ise 42 Km.’ dir. Bu ilçelere asfalt yoldan bağlantı sağlanmaktadır. İlçemize bağlı birimlerin bir çoğunun ana yollarının  asfalt olmasına rağmen özellikle kış aylarında bir çok sorunlarla karşılanmaktadır. Bu yolların  bir an önce bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.
 
  3-PTT-Radyo ve Televizyon Hizmetleri    :
 
         İlçemiz Merkez Posta işleteme Müdürlüğü posta,telgraf hizmetlerinin yanında yapılan özelleştirme ile biberlikte bir çok hizmetleri beraberinde getirerek  telefon tahsilat işlerini de yapmaktadır. Posta İşletme Müdürlüğü hizmet binası 1989 yılında faaliyete girmiş olup Türk Telekom A.Ş. ile aynı binada hizmet vermektedir. Bünyesinde 1 Müdür V ve 1 dağıtıcı memur ile birlikte 2 kişi ile İlçenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışılmaktadır. İlçe Merkezinde 2500 kapasiteli telefon santrali olup 2727 faal abonesi bulunmaktadır. Bağlı birimlerinde 4 yerde en son teknolojiyle donanımlı 500 kapasiteli santral ile 1 adet elf 250 kapasiteli santral bulunmaktadır. İlçe merkezi ve bağlı birimlerinde posta,telgraf ve telefon hizmetleri eksiksiz olarak yapılmaktadır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

ANKETLER

 


HACIİSMAİLLİ KÖYÜ DERNEĞİ'NİN FAALİYETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
EVET
HAYIR
KARARSIZIM

(Sonucu göster)


Reklam
 

MESAJLARINIZ

 

yapmış oldugun site çok hoş köylülülerine birazda olsa köyünü özleyenlere ilaç gibi melhem olmussun her kez senden duacı tüm köylülerimizin mübarek 3 aylarını kutlar daha nice senelererde bu mutlu günleri görmek dilegiyle (sultan erol'un torunu) (LOKMAN YURDAER)

Geçmişten geleceğe köyümden gönül bağımı devam ettiren herkese çok teşekkür ederim. (Ramazan CAN)

slmlar herkese murat yaptığın site için çok tşkler ellerine sağlık çok güzel olmuş.annenlere ablan leyla çok selamlar.ayrıca bütün hemşeri ve köylülerimize selamlar. (SEVİM EROL)

sLm bEn aLi AkçAnIn kIzı HüSnE BU sİte çOk güZeL oLmUş yAPaNIn eLLeRiNe sAGlık HeRkEsE SelAm AllAhA EmAnEt oLuN (HÜSNE GÖNÜLTAŞ)

selam benderya hacıismailli halkının ve babamaveanama selam (DERYA DOĞAN)

Koyumuzun sitesini unutmayalim lutfen,bizleri birlestiren boyle siteleri haftada birde olsa ziyaret edelim.Fransa'dan tum Haciismaillilere selamlar.Emmioglu ne var ne yok,iyidirsin insAllahI.CAN/FR (İBRAHİM CAN)

ben bodrumdan büşra erol sayın gülcan ablama bu mesajı yazmak istiyorum herkese benden selam öncelikle teyzelerime sonra salih amcama sonra zöhre teyzeme göndermek istiyoooorum saygılarımla sevgilerimle büşra erol

ben semiha erol bütün haciismaililere ben den slm ve simdi den mevlid kandilinis mübarek olsun (SEMİHA EROL)

Tum Haciismailli'lere selamlar.Allah izin verirse bu sene piknik olacakmi?Kim ilgileniyor?Emmioglu selamlar (İBRAHİM CAN)

ben konyadan ertan yüm hacismailli halkına ve dede alp (karakuş)dedeme slmlar ) (Ertan Altundağ)

köyümüzün hanımlarından olan sultan erol bugün vefat etmiştir kendisine allahtan rahmet yakınlarına sabır diliyorum herkese slm (İLHAMİ DOĞAN)

Ben Caliklar Köyünden Mümtaz Kul Tüm Haciismaillilere saygi ve selamlarimi sunarim

selamün aleyküm degerli hemserilerim bu siteyi kurmakta emegi gecen herkese cok tesekkür ederim ben caliklarliyim ama almanyada yasiyorum taniyan herkese selam olsun (HAZRET YILDIRIM)

sevgili Hacıismailli köyünün yurtdışında,yurtiçinde ve Hacıismailli köyünde yaşayan bütün insanlarına Göllü Köyünden selam eder saygılar sunarım.Nette gezerken sitenizi gördüm çok beğendim.Bir selam yazmak geldi içimden.Ben Göllü Köyü Muhtarı Kadir BAYAR.

bu sıtenın olusturulmasında emegı gecenlere ve bızın koyumuz ıcınde boyle guzel seyler yapılabıldıgını gosterdıgınız ıcın cok tesekkur edıyorum. (BİRSEL)

allahın selamı inananların üzerine olsun köylülerime selam ve saygılar hepsini allah için seviyom site güzel olmuş murat hoca teşekürler köylülere slm olsun (HAMDİ İMRE)

sevgili kardesim yapmis oldugunuz bu güzel calisma dolayisiyla cok tesekür ederim. Yapmis oldugunuz bu site dolayisiyla bütün köylülerin bir birini burada bulusup birbirimizden irtibati kesmedigimiz sürece bu sitenin sayesinde birbirimizi tanima firsati buluruz. Hepinizin kurban bayraminizi kutlar hayirlara vesile olmasini dilerim. Ben haci bektasin oglu haci sifa erol(düsseldorfdan)

köyümüzün böyle bir sitesi olduğu için şanslıyız. siteyi oluşturmakta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. hayırlı akşamlar. (ÇAPAN)

Sevgili kardeşim öncelikle yapmış olduğunuz bu nadide çalışma için sizi tebrik ederim. siteniz için gerekli destek konusunda da herzaman yanınızda olduğumu belirtmek isterim. Ben Recep Hocanın Mehmet EROL un oğlu Ayhan Şuan Afyonkarahisar İlinde Kocatepe Üniversitesinde çalışmaktayım. Bütün köylülerime selam eder büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öper saygılar sunarım.Köyümüzün böyle bir sitesi olmasından dolayı gurur duydum başarılarınızın devamını dilerim. (AYHAN EROL)

fransadan koylume memleketteki herkese slm bu siteyi yeni ogrendim ama cok sevindimgururlandim emegi gecen herkesten allah razi olsun basarilarinizin devamini dilerim site harikamemleket hasretimizi biraz olsun giderdiniz sag olunumarim daha guzel seyler olur bu sitede basarilar. (AYŞE EROGLU)

FACEBOOK HAYRANLARIMIZ
 
KÖŞE YAZILARI
 
DUYURULAR
 

KÖYÜMÜZÜN YENİ SANAL RADYOSU KÖY FM KURULMUŞTUR.

HACIİSMAİLLİ HABERLERİ HİZMETE GİRMİŞTİR... HACIİSMAİLLİ İLE İLGİLİ HABERLERİ ARTIK SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

HACIİSMAİLLİ KÖYÜ VİDEOLARI YAYINLAMMIŞTIR...

SEVGİLİ HEMŞERİLERİM CHAT SAYFASINDA ONLİNE OLAN KİŞİLERLE CHAT YAPABİLİRSİNİZ...

FORUM BÖLÜMÜNDEN HER TÜRLÜ PAYLAŞIMLARINIZI YAPABİLİRSİNİZ..

SİTEMİZİ GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ HEMŞERİLERİME DUYURMANIZ RİCA OLUNUR..

MURAT CAN (Webmaster)

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

MERHABA BEN MURAT CAN KÖYÜMÜZÜN YENİ SİTESİYLE KARŞINIZDAYIM. HER TÜRLÜ DESTEK VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN haciismayilli@hotmail.com ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ ,